اخبار و مقالات

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

b_400_400_16777215_00_images_boiler-room.jpg

تخصصی ترین مرکز تعمیر سرویس و نگهداری موتورخانه

دیگ و مشعل تعمیرات انواع پمپ های خط پمپ تحت فشار

و پمپ سرکوله منبع کویلی منبع دوجداره :

 

معاینه فنی موتورخانه ها و به دنبال آن تنظیم مشعل و سایر تجهیزات موتورخانه و از بین بردن ایرادات فنی یافت شده،

روش بسیار سودمندی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش تولید گازهای آلاینده و سمی است و همزمان با کاهش آلودگی

هوا و ارتقا سطح سلامت، ایمنی و رفاه ساکنان، نزدیک به 5 الی 10 درصد صرفه جویی در مصرف انرژی را هم به دنبال دارد.

در همی راستا، عملکرد مشعل به عنوان یکی از اجزای کلیدی موتورخانه، بایستی به طور مداوم بررسی و در صورت نیاز،

عیب یابی شده و در جهت رفع عیوب آن، تعمیرات لازم به عمل آید.

 

چنانچه مشعل گازی در ابتدای کار، با مشکل مواجه شود، موارد زیر را بررسی نمایید:

 • برق مشعل
 •  مسیر سوخت(شیر مغناطیسی گاز و رگولاتور گاز و کلید فشار هوا)
 • وضعیت کلیدها روی پنل کنترل

از طرف دیگر، سرویس ونگهداری مشعل گازوییلی باید حداقل یک بار در سال و به ترتیب زیر انجام گیرد:

 • کلید برق مشعل را در ظرفیت خاموش قرار می دهیم
 •  فتوسل را بیرون آورده و با یک پارچه خشک ولطیف آن را تمیز می کنیم
 •  اتصال کابلهای ولتاژ قوی ترانسفورمر را باز می کنیم
 •  اتصال لوله های سوخت را از پمپ باز می کنیم
 •  شعله پخش کن را باز کرده وآن را تمیز می کنیم
 • نازل و اجزای داخلی آن را تمیز می کنیم
 •  الکترود هارا به دقت تمیز کرده و در جای خود قرار می دهیم و بررسی می کنیم که تنظیم باشد
 • فیلتر داخل پمپ را خارج و به دقت تمیز کرده و در سر جای خودش قرار می دهیم
 • کابلها و لوله های باز شده را مجددا به نحو صحیح در سر جای خود قرار می دهیم

 

شماره

عیب

علت

چگونگی رفع عیب

1

     کافی نبودن فشار

    کم بودن فشار شبکه گاز

   از تنظیم خارج شدن کلید فشار گاز و یا معیوب شدن آن

    کثیف شدن فیلتر

   با شرکت گاز برای تنظیم فشار گاز تماس بگیریم

   کلید را تنظیم و یا تعویض کنیم

   فیلتر را تمیز کنیم

2

کار نکردن موتور در حالت بسته بودن اتصال برق

خراب بودن کلید فشار هوا

وجود اشکال در مشعل یا سیم کشی

خراب بودن خازن موتور

خراب بودن رله مشعل

خراب بودن موتور

 

   کلید فشار هوا را تنظیم کنیم

   کلید مشعل را تنظیم کنیم و یا سیم کشی مشعل را بررسی و اشکال آن را رفع کنیم

   موتور را تعویض کنیم

3

کار نکردن موتور به علت باز بودن مدار برق مشعل

سوخته بودن فیوز اصلی جریان برق

سوخته بودن فیوز مخصوص شعله

وجود اشکال در سیم کشی موتور به پایه رله

تنظیم نادرست اکوستات

معیوب بودن کلید فشار هوا

   فیوز اصلی جریان برق را تعویض کنیم

   فیوز مخصوص مشعل را تعویض کنیم

   سیم کشی موتور را بررسی و اشکال را برطرف کنیم

   اکوستات را بررسی و تنظیم کنیم

   کلید فشار هوا را تنظیم کنیم

4

کار نکردن درست مشعل

از تنظیم خارج شدن کلید فشار هوا یا خراب شدن آن

 

   کلید فشار هوا را تنظیم یا تعویض کنیم

 

 5

  ریست شدن رله چند ثانیه پس از تشکیل شعله

    کثیف یا معیوب بودن میله یونیزاسیون

    متصل نشدن بدنه مشعل به زمین

    برعکس بودن اتصال فاز و نول به پایه

   وضعیت میله یونیزاسیون و مدار آن را بررسی و اشکال را برطرف کنیم

   رله را تعویض کنیم

   اتصال بدنه مشعل را به زمین وصل کنیم

   فاز و نول را در جای خود صحیح وصل کنیم

6

   جرقه زده نشدن

   اتصال کوتاه شدن الکترودهای جرقه و یا خراب بودن آن

   معیوب شدن کابل های جرقه

   خراب شدن ترانسفورمر جرقه

   خرابی رله

   الکترودها را تنظیم یا تعویض کنیم

   کابل های جرقه را تنظیم کنیم

   ترانسفورمر جرقه را تعضویض کنیم

   رله را تنظیم کنیم

7

  خاموش شدن مکرر مشعل در حین کار

   تنظیم نبودن شعله

   زیاد بودن فاصله بین الکترودها

   باز نشدن گاز شیر مغناطیسی و درست عمل نکردن ترانسفورمر جرقه

   جریان گاز و هوا را تنظیم کنیم

   فاصله بین الکترودها را تنظیم کنیم

   ولتاژ را حتی الامکان تقویت کنیم

8

  جرقه زده نشدن در عین حال که بادزن مشعل مدام کار می کند

    خراب شدن سرو موتور

    معیوبی رله

    گیر کردن دریچه هوای مشعل

   سرو موتور را تعویض کنیم

   رله معیوب را تنظیم کنیم

   دریچه هوای مشعل را رفع گیر کنیم

9

   پس زدن شعله

    وجود اشکال در سیستم جرقه زنی

    نیاز به گاز یا هوا بیش از مقدار لازم

   الکترودها را بررسی و در صورت لزوم تنظیم یا تعویض کنیم

   ترانسفورمر جرقه را در صورت خرابی تعویض کنیم

   اتصال کابل جرقه به الکترودها را بررسی و در صورت شل بودن سفت کنیم و اگر اتصال بدنه کرده است آن را برطرف  کنیم

   گاز یا هوا را بررسی و تنظمی کنیم

10

    زیاد بودن صداق احتراق

      کثیفی دیگ یا دودکش

      کوچک بودن مقطع دودکش یا گرفتگی داشتن آن

      درست نبودن نسبت هوا و گاز در سوخت

      کوچکی بادزن

   دیگ و دودکش را تمیز کنیم

   دودکشی با مقطعی مناسب انتخاب کنیم

   نسبت هوا و گاز را تنظیم کنیم

   بادزن مناسبی انتخاب کنیم

11

    زیاد بودن صدای مشعل

    لق خوردن دریچه تنظیم هوا

   محکم نبودن دریچه تنظیم هوا در جای خود

   نصب نادرست موتور در جای خود

   معیوبی یاتاقان های موتور

  لقی دریچه را برطرف کنیم

   بادزن را در جای خود محکم کنیم

   موتور را درست نصب کنیم

   یاتاقان های موتور را تعویض کنیم

12

   کار نکردن موتور

    سوخته بودن فیوز اصلی جریان برق

    سوخته بودن فیوز برق شعله

   وجود اشکال در سیم کشی برق ویا کلید برق

   خرابی رله

   درست کار نکردن اکوستات یا ترموستات

نچرخیدن بادزن

    سوختن الکتروموتور و یا خرابی خازن آن

   قطع بودن سیم کشی موتور به پایه رله

   فیوز را تعویض کنیم

   کلید برق و یا سیم کشی برق مشعل را بررسی و اصلاح کنیم

   رله خراب را تعویض کنیم

   اکوستات یا ترموستات را بررسی و در صورت نیاز تعویض می کنیم

   بازردن را بررسی و گیر آن را برطرف می کنیم

   الکتروموتور سوخته یا خازن را تعویض می کنیم

   سیم کشی موتور به پایه رله قطع شده را وصل می کنیم

13

   جرقه زده نشدن با کار کردن موتور

    تمام شدن گازوییل در منبع

   کشیده شدن لوله مکش پمپ هوا یا داتشن گرفتگی در آن

   گرفتگی نازل

   کثیفی فیلتر

    فاصله زیاد الکترودها

   قطع بودن اتصال جرقه زن به پایه لره

    معیوبی ترانسفورمر جرقه

    معیوبی الکترودها

    اتصال بدنه الکترودها

   اگر گازوییل در منبع تمام شده باشد، آن را پر می کنیم

   لوله مکش پمپ هوا می کشد یا گرفتگی دارد، مکان سوراخ را پیدا کرده و برطرف کردن گرفتگی آن

   نازل را باز می کنیم و تمیز می کنیم

   فیلتر را تمیز می کنیم

   فاصله الکترودها زیاد باشد برق مشعل را قطع و فاصله آن را تنظیم می کنیم

   اتصال جرقه زن به پایه را وصل می کنیم

   الکترودهای معیوب را تعویض می کنیم

   الکترودهای اتصال یافته را جدا می کنیم و اتصال را برطرف می کنیم

14

  مشعل روشن شده و کمی بعد از آن خاموش می شود

   کشندگی لوله مکش پمپ هوا یا گرفتگی آن سوراخ داشتن لوله ها و شیرها تمام شدن سوخت

   سرواخ را پیدا کرده و برطرف می کنیم

   منبع گازوئیل را بررسی و پر می کنیم

15

   پودر شدن نامناسب سوخت و کوتاه و نامنظم بودن شعله

    گرفتگی نازل

    کافی نبودن فشار برای پودر کردن سوخت

   نازل را تمیز می کنیم

  اگرفشار برای پودر کردن سوخت کافی نباشد، پمپ را بررسی می کنیم. ممکن است چرخ دنده های آن فرسوده باشند، آن ها را تمیز می کنیم

   فیلتر کثیف شده آن را تمیز می کنیم

  اگر پمپ هوا می کشد سوراخ را پیدا کرده و آن را درست می کنیم

   اگر منبع گازوییل بیش از حد مجاز سه متر پایین تر از مشعل قرار دارد، آن را به حد مجاز برسانیم

   اگر سیستم دولوله ای است، شاید توپی میان بر از جایش خارج شده است،آن را سرجایش بگذاریم

16

   صدای احتراق زیاد است

    کثیفی دیگ یا دودکش

    کوچک بودن یا گرفتگی مقطع دودکش

     تنظیم نبودن یا کاملا باز بودن دمپر دودکش

      بزرگی یا کثیفی نازل و یا درست نبودن زاویه اش

      بیش از حد جلو رفتگی نازل

     درست نبودن فشار پمپ گازوییل

     مناسب نبودن مخلوط هوا و گازوییل

   دیگ و دودکش را تمیز می کنیم

   با دودکش مناسب تعویض و گرفتگی را رفع کنیم

   دمپر دودکش را تنظیم کنیم

   با نازل مناسب تعویض کنیم

   نازل را در جای مناسب قرار دهیم

   فاشر پمپ گاز را اصلاح می کنیم

   دریچه هوا و دبی پمپ را تنظیم می کنیم

 

دسته بندی موضوعی مطالب

 

فیلم آموزش نحوه هواگیری شوفاژ

شیر پایین رادیاتور شوفاژ چیست

علت گرم نشدن آب پکیج ایران رادیاتور

علت عدم تشکیل شعله یا روشن و خاموش شدن مکرر شعله پکیج

نحوه هواگیری پکیج ایران رادیاتور

چگونه فشار پکیج را کم کنیم یا بالا ببریم

چگونه آبگرمکن دیواری را رسوب زدایی کنیم

فیلم نحوه بستن لوله های سینک ظرفشویی دوقلو

راهنمای روشن کردن پکیج ایران رادیاتور

تنظیم درجه دیگ و پمپ موتورخانه

جدیدترین مطالب

تعمیر پمپ آب خانگی در شرق تهران

رادیاتور شیشه ای چیست

نحوه نصب شیر ترموستاتیک رادیاتور

لوله کشی و نصب توالت فرنگی ایستاده و آزمایشگاهی

رادیاتور پره ای چیست 

داکت اسپیلت > تعمیر سردخانه > قطعات چیلر > تعمیر موتورخانه > لوازم سردخانه

آدرس شرکت : استان تهران،شهر تهران،

خیابان انقلاب بین میدان امام حسین

و پل چوبی   پلاک 57

 

 

 

ثبت نام در سایت تعمیر چیلر

برای تعمیر سردخانه تعمیر چیلر و موتورخانه با شمارهای زیر تماس بگیرید:

۰۹۹۰۳۶۷۹۹۲۳  

۰۹۱۲۱۰۵۱۵۲۱  

۰۲۱۷۷۸۰۲۷۸۲  

 

 

 

 

instagram : hoseyn_abid.chiller 

مطالب ویژه برودتی